CV Market Czech s.r.o.

CV Market Czech s.r.o.
– působí na českém trhu od roku 2004 a řadí se mezi dynamicky rozvíjející se společnosti na online trhu práce v České Republice. Společnost CV Market byla založena v Estonsku roku 2000 a tři roky poté začala pronikat do dalších evropských zemí. Soustřeďujeme se na poskytování kvalitních pracovních nabídek a taktéž na shromažďování kvalitních životopisů v naší databázi. Nabízíme své služby oběma stranám trhu práce, jak zaměstnavatelům tak i uchazečům o zaměstnání. V součastné době máme zastoupení v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, České Republice, Nizozemí a v Polsku. Naším cílem je nabídnout technologicky a profesně vyspělé služby, které jsou jednoduše přístupné a ovladatelné.

Vstup na český trh práce

V roce 2004 se CV Market Czech s.r.o. dostal do podvědomý mnohým uchazečům o zaměstnání a taktéž do podvědomý zaměstnavatelů, kteří měli možnost si vyzkoušet naše služby při startu na český trh práce. Prvotní oblibou kandidátů se stal návod na vytvoření si vlastního životopisu v několika podobách dle evropských standardů, naše uživatelské fórum a v neposlední řadě naše pracovně - právní poradna, které se stále dostává velice kladného ohodnocení ze strany našich klientů.

Zaměření CV Marketu     

Naše společnost si postupem času získala dobré místo na českém trhu práce a i nadále se rozvíjí proto neustále zdokonalujeme jak naše služby tak i technologie. V součastné době připravujeme další projekty zaměřené na oblast lidských zdrojů, čímž bychom se chtěli odlišit od ostatních portálů a tak ještě více zefektivnit kvalitu našich služeb. Zaměstnavatelům se snažíme maximálně usnadnit pohyb na našich stránkách a nabídnout jim plnohodnotné služby a kvalitní kandidáty. Uchazeči o zaměstnání mají možnost využít naší poradny v oblasti lidských zdrojů, kde jim zkušení konzultanti odpovídají na příslušné dotazy. Důraz klademe na všechny kandidáty a rádi bychom tak zlepšili jejich sebe-prezentaci a usnadnili jim další budoucí profesní kariéru.

V CV Market k všem svým klientům přistupuje velice profesionálně. Zároveň ale nabízíme našim klientům ( uchazečům o zaměstnání, zaměstnavatelům ) velice přátelské jednání. V naší společnosti pracují kvalifikovaní konzultanti, kteří respektují firemní kulturu a my tak doufáme, že i Vám zaručíme patřičný komfort nejen na našich stránkách www.cvmarket.cz, www.cvmarket.sk ale i při osobním jednání s námi.


Historie společnosti

CV Keskus LTD – byla založena roku 2000 v Estonsku. V té době existovalo na estonském trhu práce pouze několik menších pracovních portálů, které poskytovali tyto služby, ale jejich ovládání vyžadovalo více „energie než následného úspěchu“. Proto vyvstala myšlenka vytvořit nový pracovní portál, kde by bylo hlavním cílem vytvořit jednoduchý systém, který by usnadnil manipulaci jak zaměstnavatelům pro vkládání jejich pracovních nabídek tak uchazečů o zaměstnání. Další myšlenkou bylo zaměřit se na „uchazeče o zaměstnání“ jako na cílovou skupinu a pomoci jim zlepšit jejich vlastní prezentaci a tak zkvalitnit nabídku kandidátů na pracovním trhu. Na základě těchto myšlenek byl vytvořen CV Market, který je nyní nejúspěšnějším pracovním portálem v Pobaltských zemích. CV Market se tak během velice krátké doby dostal do povědomí populace a vytvořil si místo na trhu práce, kde se začali střetávat zaměstnavatelé s potencionálními zaměstnanci.V této době je estonský portál díky pohodlnému ovládání a příznivosti našich služeb nejnavštěvovanější stránkou s pracovními nabídkami a řadí se mezi 10 nejnavštěvovanějších internetových stránek v Estonsku.

V roce 2003 začala naše společnost dynamicky expandovat a to zejména do oblasti východní Evropy. V součastné době patří CV Market do skupiny mezinárodních společností soustřeďujících se na trh práce a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Zastoupení máme v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, České Republice, Nizozemí, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Nyní již nejsme pouze CV Market, ale jsme součástí „ CV Market Group“.

CV Market Group - základní informace

1) Působíme již šest let v oblasti lidských zdrojů
2) Obsadili jsme první místo na trhu práce v Pobaltských zemích
3) Máme zastoupení v osmi zemích
4) Zaručujeme jednoduché a srozumitelné ovládání našich služeb
5) Firemní kultura znamená: „vždy přátelský přístup ke klientům“
6) Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému klientovi
7) Informace o nás naleznete na stránkách www.cvmarket.net

Přeji mnoho úspěchů při využívání našich služeb

Jana Věžníková, Country manager pro Českou a Slovenskou Republiku.
Případné dotazy či podněty pro zkvalitnění našich služeb zasílejte na e-mail: jana.veznikova@cvmarket.cz

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese:

CV Market Czech s.r.o.
Na Výsluní 201/13
Praha 10
100 00

email: jana.veznik@cvmarket.cz
Tel: +420 777 577 116