Domovská stránkaCentrum kariéryOdborné články o pracovním trhu
 

Vyhody ZPS

Výhody zaměstnávání ZPS, Kafira - občanské sdružení

Dámy a pánové,
Informace, kterou Vám laskavým prostřednictvím serveru CVMarket.cz předkládám, je krátkým shrnutím dosavadních zkušeností Sdružení KAFIRA s činností v oblasti podpory zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností (ZPS) resp. se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS s TZP). Naše činnost je založena na vědomí, že není možné chtít po zaměstnavatelích, aby dopláceli na sociální integraci hendikepovaných ztrátou ekonomické výkonnosti podniku. Rozhodnutí zaměstnávat občany se zdravotním postižením, by nemělo přinést ztráty. Založili jsme proto v Moravskosleyském kraji počítačová školící střediska, ve kterých poskytujeme speciální kurzy zrakově postiženým občanům se ZPS. Uvědomujeme si, že bez zvýšení kvalifikace a připravenosti na nároky nového pracovního místa není možné očekávat vyšší uplatnění hendikepovaných občanů na trhu práce.

Naše činnost je sice primárně zaměřena na poskytování služeb občanům s těžkým zrakovým postižením v Moravskoslezském kraji, ovšem informace týkající se výhod pro zaměstnavatele, které si můžete přečíst níže, se pochopitelně vztahují na zaměstnávání osob se ZPS resp. ZPS s TZP všeobecně.
Protože zmíněné kategorie uchazečů o zaměstnání patří mezi nejobtížněji uplatnitelné na trhu práce, požívají zvláštních výhod vyplývajících z tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. Proto je možné získání dotací z prostředků, které spravují příslušné úřady práce a které slouží k podpoře zaměstnávání uchazečů se zhoršenou možností uplatnění na trhu práce. Na tyto dotace nevzniká nárok automaticky, pro jejich čerpání je třeba splnit podmínky stanovené úřadem práce vycházející zejména z vyhlášky č. 35/1997 Sb.

Mezi výhody pro zaměstnavatele osob se ZPS, které jsou všeobecně známé patří i slevy na daních. Za jednoho průměrně přepočteného zaměstnance se ZPS nebo ZPS s TZP se uplatňuje nárok na slevu z daní 18 000,- resp. 60 000,- Kč za zdaňovací období.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výhodách, vyplývajících ze zaměstnávání občanů se ZPS resp. ZPS s TZP, přečtěte si prosím následující text.


Pokud Vás naše informace zaujala, jste firma působící v Moravskoslezském kraji a máte zájem o osobní konzultaci, která by mohla objasnit potenciál uplatnění zrakově postižených na Vašich pracovištích, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese:
martin.labisch@kafira.cz, pan Mgr. Martin Labisch - sdružení Kafira.

Velmi si vážíme každé firmy, která rozšíří řady zaměstnavatelů spolupracujících v různé míře na zlepšení situace zrakově postižených spoluobčanů na trhu práce.