Domovská stránkaCentrum kariéry Na co je dobré pamatovat Jak je to s konkurenční doložkou a zkušební dobou?
 

Jak je to s konkurenční doložkou a zkušební dobou?

Jak je to s konkurenční doložkou a zkušební dobou?

Předpokládáme, že odstoupením od pracovní smlouvy je myšleno zrušení pracovního poměru ve zkušební době podle § 58 zákoníku práce. Pro zodpovězení Vašeho dotazu je nutné vědět, zda-li konkurenční doložka byla sjednána před nebo po účinnosti novely zákoníku práce č. 46/2004 Sb., tedy před 1.3. 2004 nebo později.
V případě, že konkurenční doložka byla sjednána před uvedeným datem, tak skutečnost, že k ukončení pracovního poměru došlo ve zkušební době, nemá vliv na platnost konkurenční doložky. Z čehož vyplývá, že nesmíte po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. Dle původního znění § 29 odst. 2 zákoníku jste z konkurenční doložky zavázán pouze za podmínek, které lze po Vás „spravedlivě požadovat“.
Jinak je tomu však v případě, že konkurenční doložka byla ve zkušební době sjednána po 1.3.2004. Z ustanovení § 29a odst. 3 zákoníku práce totiž vyplývá, že jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, lze dohodu (konkurenční doložku) uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná.

Mgr. Josef Aujezdský

Advokátní kancelář Mgr.Daniel Mašek
Dukelských hrdinů 23, 170 00 Praha 7
www.eAdvokacie.cz – on-line právní poradenství
Máte dotaz z pracovního práva? Nebojte se ZDARMA zeptat. Nejdříve je však nutné se registrovat!