Domovská stránkaCentrum kariéry Vyhody ZPS Jak mohou nevidomí pracovat s PC? Pomocí brazilského zobrazovače!
 

Jak mohou nevidomí pracovat s PC? Pomocí brazilského zobrazovače!

Sdružení Kafira v tomto roce realizovalo projekt, financovaný z prostředků Moravskoslezského kraje, jehož výsledkem je rozšíření služeb pro těžce zrakově postižené a nevidomé uchazeče o zaměstnání.

Rádi bychom Vás seznámili s jedním z výstupů projektu, který představuje na veřejnosti málo známý způsob práce s PC, přinášející nové možnosti pro uživatele se zrakovým postižením. Byli bychom rádi, kdyby Vám tato informace umožnila konkrétněji uvažovat o možnostech uplatnění zaměstnanců se zrakovým postižením ve Vaši firmě.

Jedná se o práci na PC s využitím tzv. braillského zobrazovače, případně kombinovaného s hlasový výstupem. Rádi bychom Vám nyní názorněji představili výše uvedená zařízení.
 

Nevidomí uživatelé mají v zásadě tři možnosti, jak pracovat s počítačem: prostřednictvím hlasového výstupu, prostřednictvím hmatového výstupu (braillského zobrazovače) nebo použitím kombinace obou možností. Hlasový výstup je počítačová aplikace (tzv. screenreader), která převádí informace z monitoru přes zvukovou kartu do připojených reproduktorů. Je finančně méně náročný a vhodný při čtení delších textů. Méně už se hodí pro pokročilejší práci na PC.

Braillský zobrazovač je speciální hardwarové zařízení (tzv. braillský řádek nebo hmatový display), na kterém jsou informace převedené zvláštními ovladači z monitoru počítače zobrazovány v braillově bodovém písmu.

Braillský zobrazovač poskytuje nevidomému uživateli lepší přehled o rozložení informací, které vidomý obyčejně sleduje na monitoru počítače. Pomocí braillského zobrazovače je možné precizně editovat texty bez zrakové kontroly. Kombinace braillského zobrazovače s hlasový výstupem značně zvyšuje rychlost a  přesnost, s jakou je schopen nevidomý uživatel pracovat na PC.

 

Na obrázcích jsou zachyceny dva typy braillských zobrazovačů. Na jejich horní straně vidíme hmatový display který se skládá z jednotlivých polí, z nichž každé potenciálně představuje jeden znak braillova písma. Každé pole je vybaveno plastikovými jehličkami, které tím, že vystoupí z podložky zobrazí znak.  V našem případě se jedná o braillské zobrazovače s hmatovým displayem o 40 znacích, což odpovídá necelému jednomu řádku běžného normovaného textu.


Nevidomý uživatel ovládá pomocí hlasového výstupu prostředí Windows a zároveň pomocí hmatového výstupu čte text, se kterým pracuje. Díky hmatovému výstupu se nevidomý uživatel PC při práci orientuje podstatně rychleji a s přesností vidícího uživatele.                                                                                                                                                                                           


Pokud vás tyto informace zaujaly, kontaktujte nás prosím na adrese:

 

Sdružení Kafira

Olomoucká 24, 746 01 Opava

tel/fax: 553 653 623

mob. 777 574 362

martin.labisch@kafira.cz

www.kafira.cz

 

Rádi vám poskytneme možnosti získat dostatečný přehled v možnostech, které mají nevidomí nebo těžce zrakově postižení při práci s PC.

Velmi rádi přivítáme Vaši spolupráci na zlepšení situace nezaměstnaných nevidomých a těžce zrakově postižených na trhu práce, která je špatná také z důvodu nedostatečné informovanosti o možnostech IT pro tuto cílovou skupinu uživatelů.   


Děkujeme