Domovská stránkaCentrum kariéry Jak zvládnout výběrové řízení Jak se připravit na skupinové výběrové řízení
 

Jak se připravit na skupinové výběrové řízení

Jak se připravit na skupinové výběrové řízení
V současné době jsou velmi oblíbené skupinové výběrové metody, jako je např. AC. Podstatou tohoto výběru, je fakt, že se na jednom místě a v jednom čase sejde několik uchazečů o stejnou práci. Skupinové výběrové metody jsou oblíbené z toho důvodu, že dokáží zhodnotit více kandidátů najednou, že je možné použít současně několik výběrových metod a že větší počet pozorovatelů-hodnotitelů, které skupinové metody vyžadují, poskytuje dostatečné množství objektivních informací o jednotlivých kandidátech.

Pro uchazeče je už jen to, že se účastní výběru, že mu jde o získání možného budoucího místa velkým stresujícím momentem. Navíc se ocitá uprostřed skupiny lidí, kterým jde o totéž. Všichni kolem něho jsou jeho konkurenty a jde jen o to, jak je porazit, jak vyhrát, uspět. Nejsou tam však jen další kandidáti, je tam i druhá skupina – pozorovatelé, lidé, kteří jsou nám vzdálení, sedí od nás daleko a neustále nás pozorují a vše si zapisují. S pozorovateli to vyřešíme neznámější psychologickou fintou. Začneme si je představovat ve velmi trapných situacích (např. bez oděvu) nebo si jich jednoduše nebudeme vůbec všímat. Co se týče ostatních kandidátů, je nejlepší, když zkusíme o každém z nich něco zjistit. Tyto informace nám poslouží, až se budeme snažit vyhodnotit vlastní šance na úspěch při výběru.

Součástí skupinového výběrového řízení bývá několik metod. Nejčastější je skupinová diskuse, která bývá zpravidla neřízená, tzn. nikdo není zvolen vůdcem. Během takovéto diskuse se řeší zadaný problém, který se v závěru prezentuje komisi pozorovatelů. Při diskusi se spíše než obsah řečeného hodnotí neverbální chování, iniciativa, sebeprosazení, prezentace návrhů, schopnost argumentace, rozvíjení myšlenek ostatních atd.

Další součástí bývají zpravidla případové studie, které řeší a prezentují menší skupinky uchazečů společně a nebo každý uchazeč sám. Pokud řeší problém skupinky, opět jsou během řešení a přípravy na prezentaci pozorováni a hodnoceni komisí. Pozorovatelé se zaměřují na iniciativu, sebeprosazení, schopnost analyticko- systematického myšlení atp.

Oblíbenou součástí jsou i prezentace. Zde je důležité systematicky a logicky prezentovat zadané téma, používat vhodnou slovní zásobu, adekvátní neverbální chování, využívat prezentační pomůcky (flip-chart, projektor atd.) atd. Součástí skupinových metod bývají i různé psychologické hry a testy. Při nich se rozhodně nevyplatí lhát či se jinak stylizovat. Buďte přirození. Psychologické testy, zvláště testy osobnosti nemají zdaleka tak vysokou validitu (platnost), jak se obvykle myslí. To znamená, že nedokážou spolehlivě predikovat úspěch v dané práci.

Můžete se setkat i s hraním rolí či řešením modelových situací prostřednictvím různých simulací (in-basket, obchodí nebo manažerské hry). Zde opět nezbývá než být přirozený a stavět na svých znalostech a zkušenostech a podle toho jednat.

Jak vyhodnotit výsledek, vaši šanci na úspěch?
Zhodnoťte své chování, odpovědi. Dokázali jste v každé situaci udělat přesně to, co jste považovali za očekávané? Jaké byly reakce pozorovatelů na vaše chování? Jaké byly reakce ostatních kandidátů? atd. Poté co zhodnotíte sami sebe, musíte zhodnotit ostatní uchazeče. Posuďte jednotlivé kandidáty tak, že si zvolíte si stejná kritéria, která jste hodnotili i u sebe. Udělejte si o každém uchazeči poznámky, např. do tabulky. Potom se snažte vybrat např. 3 nejlepší a 3 nejhorší uchazeče. Analyzujte, proč jsou tito tři nejhorší a proč ti druzí nejlepší. Máte s nimi nějaké společné vlastnosti? Vypište, co máte společného s těmi nejlepšími a co s těmi nejhoršími. Nakonec zkuste všechny kandidáty včetně sebe seřadit podle výkonu od nejlepšího k nejhoršímu. Nyní se zamyslete nad vaší pozicí v tomto pořadí. Proč jste se umístili tam, kam jste se umístili. Nyní vám nezbývá již nic jiného, než čekat na výsledky výběru. I kdybyste neuspěli, analýzou, kterou jste provedli, jste se o sobě mnoho dozvěděli. Víte již, kde jsou vaše slabiny a proč a naopak, v čem jste dobří. Pokud jste se umístili na spodním okraji pořadí, bylo by dobré se zamyslet, zda pozice, o kterou jste usilovali, byla pro vás vhodná, zda se nehodíte spíše na jinou práci.

Autor: CV Market