Domovská stránkaCentrum kariéry Jak aktivně hledat práci Etika při získávání: dokonalý obraz firmy
 

Etika při získávání: dokonalý obraz firmy

Etika při získávání: dokonalý obraz firmy
Dodržování jistých etických norem při získávání nových pracovníků ze strany potencionálního zaměstnavatele pozitivně působí na rozhodnutí uchazeče, zda tato společnost je tou pravou, kde by chtěl a mohl pracovat. Dodržování těchto nezávazných, avšak společensky sledovaných pravidel poskytuje obraz úrovně vyspělosti zaměstnavatele a častokráte první kontakt s uchazečem. Tyto normy v České republice často nejsou dodržovány a celková úroveň procesu získávání je tak snižována na úroveň nízce rozvinutých zemí a nepružně fungujících ekonomik. Vlna vstupu zahraničního kapitálu a dosazení zahraničních manažerů do českých firem s sebou přinesla i zkvalitnění chování a dbaní důrazu právě na těchto společenských normách. Do některých, většinou ryze českých, podniků však tyto nepsané zákony a etické kodexy nedorazily a vypadá to, že jsou opravdu ještě daleko. S nedorovnáním etických zásad se v dnešní době potýká hlavně internet. Právě zde vystavují uchazeči svoje „údaje“ a nevědí, jak velký počet třetích neznámých osob se na ně podívá. Samozřejmě, že do jisté míry se tento počet dá regulovat, ale tím se výběr velmi omezí, neboť životopis uvidí pouze registrované firmy na serveru, a těch je (vzhledem k celkovému možnému počtu firem) málo.

Vezme-li první, často se opakující chybu při získávání zaměstnanců, je to většinou špatně sestavený inzerát. Za největší hrubku velkého počtu inzerátů je nevyhovující představení společnosti a uvedení kontaktů. Při hledání zaměstnání a reagování na nabídku, se přeci nemohu nechat uspokojit s tím, že jde o „zahraniční holding“, „domácí dynamickou firmu“ nebo „akciovou společnost s desetiletou zkušeností v oboru“. Každá společnost má jméno a neměla by se bránit ho uvést. Zveřejnění jména umožní uchazečům vyhledat si informace, v jakém oboru firma působí, čím se zabývá, a popřípadě, kdo firmu vlastní a kdo stojí v jejím čele. Náležitostí inzerátu jsou i správně udané kontaktní údaje, tedy jméno pracovníka společnosti, který je pověřen vyhledáním nového pracovníka, telefon, fax a adresa, vhodné je i uvést adresu elektronickou a stránku webové prezentace firmy (pokud ji firma vlastní). Nutné je napsat, pod jakou značkou se mají uchazeči hlásit, kdy je poslední termín pro zaslání nabídky a co má být jejím obsahem (životopis, popřípadě životopis v jiném než českém jazyce, průvodní dopis, …).

Stejně důležité, jako představení společnosti a kompletní kontakty, je i správně zveřejněný inzerát. Ten měl být uveřejněn v takové podobě, aby na něj reagovali pouze ti uchazeči, kteří patří do přesné cílové skupiny a už inzerát byl prvním stupněm výběrového řízení tak, že ti, kteří nesplňují zveřejněné podmínky, na něj nezareagují. Jenže často se vyskytujícím problémem inzerátů je přílišná obecnost. Obecnost nás však upozorňuje, že ne vše je založeno na seriozní bázi a nutí nás přemýšlet, co je to za „zahraniční holding“, který hledá „několik schopných lidí všech profesí, na věku ani zkušenostech nezáleží“. Takto obecně položený inzerát, který zaciluje každého, nelze jinak, než ignorovat. Společnost, která inzeruje takovou to nabídku převážně hledá lidi do mulitilevelových programů a to už je dávno z módy. S problém „ulovení“ lidí pro tyto druhy činnosti je spojen i další problém - a to název pozice. Společnosti si za každou cenu chtějí vynutit vaši účast na „výběrovém řízení“ (i když to v pravém slova smyslu vývěrové řízení není) a tak kamuflují názvy pozic, které znějí opravdu výsostně. Kdo by nechtěl pracovat jako „marketing executive manager“ či „sales account manager“ a přitom se za těmito názvy schovává pořád tatáž práce.

Při zaplavení emailové schránky takovýmito nabídkami, které se opakují (rozesilatelé totiž absolutně nesledují, komu již nabídku poslali a komu ne, jejich chování hraničí se spamem) doporučuji je na to výslovně upozornit, že si další nevyžádanou nabídku nepřeji a zařadit jejich adresu do „ignorace“ - to vám dopřeje alespoň trochu klidu od takovýchto „otravů“.

Absolutně nepřípustné chování je rozesílání hromadných nabídek emailem, kde firma vlastně dává opět najevo, že chce zrovna vás. Za největší ostudu společnosti bych pak považoval kontaktování uchazeče pomocí SMS zprávy zaslané z internetu, kde text tvoří věta: „vážený pane (bez oslovení), zaujal nás váš životopis, kontaktujte nás prosím ne čísle XXX“ a podpis. V mém případě se pod text jednou dokonce podepsala personální agentura, kterou sice jmenovat nebudu, ale sympatie si u mě rozhodně nezískala a na číslo jsem pochopitelně neodpovídal.

Je třeba si uvědomit, že každá společnost, která se chová takto nepřirozeně, vám nemůže nabídnout nic, co by přispělo k vašemu rozvoji. Tyto firmy snad schválně porušují všeobecně známá etická pravidla recruitmentu a dle mého názoru si toho jsou i vědomi. Když jsem se snažil zjistit si jejich názor, buď moje reakce ignorovali a nebo tyto praktiky dokonce obhajovali. Na konec bych rád podotknul, že chování při získávání je reálným odrazem skutečného chování zástupců společnosti při dennodenní činnost.

Autor: CV Market