Jak napsat životopis

Jak napsat životopis
Životopis nebo-li CV (z lat. Curriculum Vitae) je jednou z nejběžnějších výběrových metod. Používá se v I. fázi výběrového řízení, v tzv. předvýběru, kdy se z mnoha životopisů vybírají ty, které obsahují požadovaná klíčová slova (odpovídající vzdělání, praxi, znalosti a zkušenosti atp.)

Pokud chcete projít prvním kolem úspěšně, musí váš životopis obsahovat ty klíčové znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jsou podstatné pro vykonávání práce, o kterou se ucházíte. Proto ještě než pošlete váš životopis organizaci nebo personální agentuře, která volné místo nabízí, zamyslete se nad tím, zda alespoň částečně splňujete požadavky na uchazeče o obsazovanou pozici. Pokud naleznete společné prvky, můžete začít psát životopis, popř. upravovat stávající. Nevyplatí se v životopise lhát, neboť veškerá data jsou posléze ověřována.

Jaké jsou druhy životopisů?
V podstatě existují 2 druhy: strukturovaný a nestrukturovaný tzv. volný životopis.
Strukturovaný životopis je nejběžnější, protože splňuje požadavek dnešní uspěchané doby, je stručný, jasný, přehledný, krátký. Některé firmy mají předtištěný formulář životopisu, ve kterém jsou jen ty kolonky, které chtějí mít vyplněné. Tato forma umožňuje lepší standardizaci, tzn. že všichni uchazeči mají srovnatelné podmínky a šance.
Nestrukturovaný, volný životopis vám dává příležitost napsat o sobě to, co uznáte za vhodné. Uvědomte si ale, že to, o čem nepíšete, se s největší jistotou stane předmětem dotazů při pohovoru. Takovýto typ životopisu většinou požadují firmy založené na tradici.
Může se stát, že budete požádáni o rukou psaný životopis. Může to být buď z důvodu používání grafologie při výběru, nebo prostě jako součást systému výběrového procesu u firem založených na tradici.

Jak by měl vypadat strukturovaný životopis?
 • Osobní a rodinná data: ne vždy je třeba uvádět veškerá data, v některých případech stačí jméno a příjmení a kontakt (e-mail, telefon, mobil)
 • Vzdělání: od…do, škola, obor, ve zpětné chronologii přičemž základní škola se neuvádí
 • Praxe: od…do, organizace, funkce, pracovní náplň, ve zpětné chronologii
 • Vzdělávání, kurzy, školení, osvědčení (jazyková znalost, práce s PC atd.)
 • Záliby
 • Reference, kontakt na osoby, které jsou schopny poskytnout doporučení.


 • Grafická stránka životopisu.
  Životopis se nehodnotí pouze z hlediska obsahu (informační hodnoty), ale i z hlediska formy. Je to vaše vizitka, prezentuje vás a vaše znalosti, schopnosti a dovednosti před zaměstnavatelem.
  V dnešní době existuje mnoho programů, které nám pomohou jak s obsahem, tak s grafickou úpravou životopisu. V textových editorech existují šablony, které vás krok za krokem provedou tvorbou životopisu. Pokud si budete životopis koncipovat sami, držte se zásady, že v jednoduchosti je krása. Nepoužívejte více, jak dva druhy písma (nejlépe bezpatkového, které je přehlednější, např. Arial, Verdana), vyhněte se používání příliš mnoha způsobů zvýrazňování textu (jako např. současné používání tučného písma, podtržení a zároveň kurzívy v textu nebo dokonce v jednom slově). Nevhodné je použití více barev a vkládání obrázků, vyjma malé fotografie uchazeče. I za použití jednoduchých prvků, může váš životopis vyzařovat kreativitu tvůrce. Naopak některé z těchto pravidel můžete porušit, když vytváříte životopis, který uveřejníte na webových stránkách. Ale stále mějte na paměti: všeho s mírou! Životopis nese hlavně informační hodnotu, a proto musí být dostatečně přehledný.
  Velmi přehledný životopis vám poůže získat CV Market, poznejte výhody
  a registrujte se!

  Autor: CV Market