Jak napsat průvodní dopis?

Jak napsat průvodní dopis?
Průvodní dopis je způsobem, jak upoutat pozornost k vašemu životopisu v záplavě dalších C.V. Právě v průvodním dopise máte šanci přesvědčit potenciálního zaměstnavatele, proč právě vy jste ten „vyvolený“ pro danou společnost, jaké zkušenosti, znalosti a speciální dovednosti můžete nabídnout. Vyjádřete své přesvědčení, že právě vy jste vhodným kandidátem a podpořte vaše tvrzení odpovídajícími dovednostmi a zkušenosti, které budou pro firmu přínosem.

Je lehké napsat, že jste flexibilní (ale dodejte, že v posledním ročníku VŠ jste zvádl studovat a zároveň pracovat pro dvě agentury a stáž v zahraničí), rychle se učíte nové věci (ale dodejte, že perfektně zvládnout nový informační systém ve vašem posledním zaměstnání vám zabralo pouhý týden), pracovitý (ale uveďte, že když jste byli zavaleni prací, byl jste ochotný pracovat i o víkendech) atd. Máte jedinečnou možnost uvést i skutečnosti, které by se obtížně „zapasovávaly“ do životopisu, vynechte však příliš osobní záležitosti a propagaci vašich rodinných příslušníků. Průvodní dopis je ideální nástroj, jak prezentovat svou motivaci proč pro zvolenou společnost pracovat, zejména pokud Vaše C.V. neoplývá lety praxe v daném oboru anebo vůbec neoplývá praxí. Stejně tak jako životopis ani průvodní dopis není slohovým cvičením, a proto vyberte opravdu jen to nejpodstatnější. Dopis by měl být maximálně jednostránkový, v praxi často stačí i půl strany A4. Pamatujte, že méně je více, zvláště z pohledu personalisty, který zrovna obdržel množství životopisů, jenž musí prostudovat. Z uvedeného plyne, že průvodní dopis je jedinečný, adresovaný vždy konkrétnímu zaměstnavateli. Vzbuďte dopisem zájem, odkažte na další detaily uvedené v životopise.

Co se týká grafické úpravy, dodržte standardní oficiální úpravu dopisu – vyvarujte se vkládání obrázků, zeměkoulí, kudrlinek na okrajích a podobných projevů vašeho estetického cítění, buďte oficiálně věcní, pamatujte, že resumé i „cover letter“ jsou vaší vizitkou. Do dopisu uveďte adresáta, oslovení, stať dopisu, poděkování za přijetí vaší aplikace, datum, podpis a kontakt, nezapomeňte na telefonické spojení. Nezapomeňte, že průvodní dopis je úvodem k vašemu resumé, a tedy odeslat oba dokumenty společně. Ještě poznámka závěrem: bude lepší, pokud průvodní dopis se životopisem nebudete posílat z internetové adresy s názvem typu mozekprovas@xy.cz, milacek@xy.cz, superman@xy.cz”.

Autor: Tereza Olsanova, Consultant ,Synergie Recruitment