Domovská stránkaCentrum kariéry Co nám přinese vstup do Evropské unie? Jak může vaši kariéru podpořit vstup do EU?
 

Jak může vaši kariéru podpořit vstup do EU?


Jak může vaši kariéru podpořit vstup do EU?

Pobývat, usazovat se na celém území EU a udělení povolení k pobytu v jiné členské zemi EU Právo volit, kandidovat ve volbách a ochrana občana EU v případě porušení práv Pracovní příležitosti, poskytování služeb a rovné podmínky zaměstnanců EU Právo studovat, cestovat v rámci EU a další zdroje informací.

Hledat si pracovní příležitosti a pracovat ve všech členských zemích EU

Občané Evropské unie mají právo na rovný přístup k pracovním příležitostem link na práce.doc. Zájemci o pracovní příležitosti ze dvou rozdílných zemí Evropské unie nemohou být vystaveni rozdílným požadavkům a v rámci výběrového řízení jim musí být zaručeny stejné podmínky. Občané kteréhokoliv členského státu Evropské unie se mohou ucházet o práci v konkurzním řízení jakékoliv firmy na území jakéhokoliv členského státu.

Podobně jako zaměstnanci, jsou si podnikatelé - občané Evropské unie - rovni. Znamená to, že podnikatelé pocházející z jiných členských zemí Evropské unie nesmí být v žádném případě diskriminováni ve vztahu k podnikatelům, pro které je daná členská země původní vlastí. Tato zásada platí pro podnikatele bez rozdílu časového horizontu jejich podnikání, tedy bez ohledu na to, zda chtějí ve členské zemi EU působit trvale nebo přechodně. Zásada rovnosti také platí bez ohledu na to, zda podnikatel přesune své podnikání do jiné členské země EU úplně, nebo zda založí v jiné zemi EU svou sekundární aktivitu, kterou souběžně vykonává se svými aktivitami ve členské zemi původu. Základním principem podnikání v Evropské unii stojí, je zásada svobody pohybu služeb a svobody poskytovat služby

Zákaz diskriminace v zaměstnání - rovné podmínky zaměstnanců EU

Jedním z důležitých nástrojů ochrany práv občana Evropské unie je zákaz diskriminace. Například jestliže zaměstnavatel v Evropské unii zaměstnává muže a ženu, kteří pro něj vykonávají stejnou práci, musí jim zaplatit stejnou mzdu. Rozdíly ve mzdě mohou nastat jedině z důvodů objektivních faktorů spojených s úrovní kvalifikace nebo prostě proto, že jeden ze zaměstnanců má delší praxi.

Autor: Euroskop.cz